İcra ve İflas Hukuku Test 6

İcra ve İflas Hukuku Test 6

1. Aşağıdakilerden hangisi kesin aciz belgesinin takip hukukuna ilişkin hükümlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

2. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda itiraz ve şikayet süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Correct! Wrong!

3. Alacaklının, süresi içinde haciz talebinde bulunmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi geçici aciz belgesinin hükümlerinden biridir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün yükümlülüklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi asıl icra organlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

7. İflas dairesi, iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde tasfiye şekli konusunda karar vermek zorundadır?

Correct! Wrong!

8. İlamların icrasında yetkili icra dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki mal veya haklardan hangisinin haczedilememesi farklı bir gerekçeye dayanmaktadır?

Correct! Wrong!

10. 1- Birinci alacaklılar toplantısı 2- İkinci alacaklılar toplantısı 3- İflas masasının teşekkülü 4- malların satışı İflas kararı kesinleşmedikçe yukarıdaki işlemlerden hangisi veya hangileri yapılamaz?

Correct! Wrong!

11. İflas dışı konkordatoda, konkordato teklifinin yapılacağı merci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12. Gecikmiş itirazın tabi olduğu süre engelin kalktığı tarihten itibaren ne kadardır?

Correct! Wrong!

13. Gemi siciline kayıtlı bir geminin teslimine dair bir ilam aşağıdakilerden hangisi gibi işlem görür?

Correct! Wrong!

14. İflasta müflise ait malların defterinin tutulmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Borçlu, icra mahkemesinin konkordato mühletinin verilmesine ilişkin kararını ne kadar süre içinde uygulamaya koymazsa karar kendiliğinden kalkar?

Correct! Wrong!

16. İhtiyati haciz kararına itiraz üzerine bölge adliye mahkemesince verilen karara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?

Correct! Wrong!

17. İtiraz ile gecikmiş itiraz arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi bir fark yoktur?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdaki mallardan hangisi hiçbir zaman haczedilemez?

Correct! Wrong!

19. İcra muamelesi sonucunda borçlunun borcuna yeter malvarlığının bulunmadığının tespiti halinde alacaklıya verilen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

20. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda şikayeti inceleyecek iflas organı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İcra ve İflas Hukuku Test 6
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

 

Bir önceki yazımız olan İcra ve İflas Hukuku Test 5 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap