Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 11

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

1. Taraflardan birinin sözleşmenin yapıldığının kanıtı olarak verdiği paraya ne ad verilir? (2010 Maliye Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma parasının özelliklerinden biri değildir? (2008 Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

3. Bir sözleşmenin kurulmasının delili olsun diğe bir tarafın diğer tarafa vermiş olduğu bir miktar paraya ne ad verilir? (2008 Vakıflar Bankası Mali analist Yrd. )

Correct! Wrong!

4. Türk Borçlar Kanunu’na göre alacağın devri borcu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2014 Maliye Bak. Maliye Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

5. I. Manevi tazminat alacağı karşı tarafça kabul edilmedikçe temlike konu edilemez II. Nafaka alacağı temlik konusu edilemez III. Alacağın temlikinin geçerli olması için borçlunun rızasının alınmasına gerek yoktur. IV. Henüz doğmamış alacakların devri geçersizdir. Alacağın temlikine ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Alacağın temliki borç ilişkisinde hangi taraflar arasında ve hangi şekilde yapılır? (2011 Ziraat Bankası Servis Görevlisi Sınavı)

Correct! Wrong!

7. Aylin, Haluk’tan 2000 TL alacaklıdır. Ancak alacağın vadesi gelmemiştir. Paraya ihtiyacı olan Aylin, Haluk’tan olan bu alacağını, bir bankaya kırdırarak (iskonto) ihtiyacını gidermiştir. Aylin ile banka arasında gerçekleşen hukuki işlem aşağıdakilerden hangisidir? (2009 Kalkınma Bankası Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

8. A ile B aralarında yaptıkları sözleşmede A, B’nin Ü’ye olan para borcunu ödemeyi taahhüt eder. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2007 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi esaslı yanılma (hata) hali değildir?

Correct! Wrong!

10. Motorlu araç işletenin sorumluluğu ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 11
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: