Dördüncü Sınıf Ders Notları (PDF Şeklinde)

Dördüncü sınıfta alınan derslerin güncel ders notlarını aşağıdaki linklerden PDF formatında indirebilirsiniz:

Bireysel İş Hukuku 

Ceza Muhakemesi Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

İdari yargılama Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Milletler Özel Hukuku

Miras Hukuku

Verdiğim notların bir kısmı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi 2017 – 2018 dönemindeki ses kaydı notlarından oluşuyor. Bazı derslerde ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin geçmiş dönem ses kaydı notlarını da ilave ettim.