Deniz Ticareti Hukuku Test Soruları 1

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Deniz Ticareti Hukuku Dersi

2012-2013 yılı çıkmış sınav soruları

0%

Aşağıdakilerden hangisinin gemi olduğu kesindir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki gemi sicil kayıtlarından hangisi kurucu nitelikte etkiye sahiptir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hükümlerden hangisi bütün gemiler hakkında uygulanır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki borda evrakından hangisinin gemide mevcut olmamasından doğan eksikliği gemide bulunacak başka bir belge ile gidermek mümkündür?

Correct! Wrong!

Olay: Merkezi İstanbul'da bulunan Yılmaz A.Ş.'ye ait Yeşim gemisi İzmir-Hamburg arasında yük taşıma işinde kullanılmaktadır. Gemiye ait seferler Hamburg'dan idare edilmektedir. Soru: "Yeşim" gemisinin bayrak çekme hakkına sahip olabilmesi için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Olay: Merkezi İstanbul'da bulunan Yılmaz A.Ş.'ye ait Yeşim gemisi İzmir-Hamburg arasında yük taşıma işinde kullanılmaktadır. Gemiye ait seferler Hamburg'dan idare edilmektedir. Soru: "Yeşim" gemisi hangi yerdeki sicile tescil edilebilir?

Correct! Wrong!

Gemi ipoteği hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Davacı kurum; Anıl gemisi ile Nusret gemisinin İstanbul Boğazında çarpışması sonucu kendisine ait deniz kablolarının hasara uğradığını ileri sürerek 350.000 TL hasar bedelinin davalı donatanların gemi kaptanları ve zorunlu danışman kılavuzun bağlı olduğu TDİ'den tahsilini talep etmiştir. Doğru ifadeyi bulunuz.

Correct! Wrong!

Kaptanın sefere çıkmadan önceki görev ve sorumluluklarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gemi bağlama limanındayken kaptanın sahip olduğu yasal temsil yetkisinin kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gemi bağlama limanı dışındayken kaptanın sahip olduğu yasal temsil yetkisinin kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Kaptan K gemisinin bağlama limanı olan Mersin'de sefere çıkmak için gerekli formaliteleri tamamlarken kazanda bir çatlak olduğunu görür ve S firmasıyla anlaşarak arızayı 15 bin liraya tamir ettirir. 5000 TL'lik kısmı için donatan adına bir bono verir. Doğru ifadeyi bulunuz

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gemi siciline tescil edilebilme şartlarından değildir?

Correct! Wrong!

A, B, ve C kardeşlere babalarından miras kalan Yadigar gemisi, B tarafından yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. B bu işten zarar etmeye başlayınca gemiyi D'ye satar ve devir gemi siciline tescil edilir. Buna göre A,B, ve C'nin hukuki sıfatları aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Correct! Wrong!

Yukarıdaki soruda yer alan olaya göre D'nin Yadigar gemisinin mülkiyetini hukuken geçerli bir şekilde alabilmesi için;

Correct! Wrong!

Bir mavi tur seyahati sırasında gemi kaptanının yanlış manevrası sonucu A fotoğraf makinesini denize düşürür.. Bu olay sonucu gemide can güvenliğimiz yok diyerek kaptanla kavgaya tutuşan baika bir yolcu olan B, kaptan tarafından dövülür. Kaptan ile B'yi ayırmaya çalışan tayfa C'de kolunu kırar. A, B ve C'nin zararlarından donatanın sorumluluğu hakkında hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Bir kişinin bir gemi sahibi ile geminin belli bir süre için kendisine ait taşıma işlerinde kullanılması konusunda anlaşmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

GEmi üzerinde tescilsiz yasal rehin hakkı aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

Correct! Wrong!

Donatanın TTK m. 1062'ye göre sorumluluğu ile adam çalıştıranın sorumluluğu arasında hangi hususta fark vardır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki durumlardan hangisinde sorumluluk müteselsildir

Correct! Wrong!

Deniz Ticareti Hukuku 1
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: