Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 9

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 9

0%

1. Okulunda bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunulduğunu öğrenen okul müdürü M, onu doktor D’ye bekaret kontrolüne göndermiştir. Öğrenci K’nın muayenesini yapan doktor raporunu hem M’ye hem de savcılığa bildirmiştir. Buna göre olayla ilgili aşağıdaki ifaelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Rüşvet suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Amcasıyla sürekli olarak tartışan K, bir akşam sinirli bir biçimde eve gelerek babasıyla yemek yemekte olan amcası A’nın yemeğine zehir koyar. Ancak yemeği amcası değil de babası yer ve zehirlenerek ölür. Babasının öldüğünü duyan K, bir silah alarak amcasının evine gider ve öldürme kastıyla üç el ateş eder. Amcası ağır yaralı olarak kurtulur. K, aşağıdakilerden hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçundan cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

5. Ordu Belediyesinde zabıta olarak çalışan Z, denetim için gittiği dükkanlarda, dükkan sahiplerini kendi sattığı mallardan aldırtmaya çalışmıştır. Mallardan satın alınmazsa haklarında usulsüz işlem yapılacağından korkan dükkan sahipleri, Z’nin sattığı mallardan almıştır. Buna göre aşağıdaki suçlardan hangisi oluşmuştur?

Correct! Wrong!

6. Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardan hangisi bakımından etkin pişmanlık hükümleri öngörülmüştür?

Correct! Wrong!

7. Uzun süredir kavgalı olan K ve M, kahvehanede otururken laf atma nedeniyle tartışmışlar ve K, beyin kanaması geçirmiş olduğunu bilmediği M’nin canının yanması için kafasına doğru bir plastik parça atmıştır. Plastik parçayı sert bir şey sanan M, başını çekmek isterken sendelemiş ve yere düşerek ölmüştür. Yapılan otopside M’nin başını yere çarpması nedeniyle beyin kanamasından öldüğü anlaşılmıştır. K, aşağıdaki suçlardan hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

8. Milli Emlak Müdürlüğü satış servisinde şef olarak çalışan A ve memur olarak çalışan B, satışı yapılan idarenin özel mallarının ihale sonrası ödenmesi gereken KDV’si için başvuran kişilerden, gerçeğe aykırı bir kısım hesaplar yaparak ödemeleri gerekenden daha fazla vergi istemişlerdir. Aldıkları parayı da vergi dairesine yatırmayıp mal edinmişlerdir. Buna göre A ve B’nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Hırsızlık suçu bakımından aşağıdakilerden hangisi kişisel cezasızlık nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

10. A, ÖSYM tarafından yapılan Adli Yargı Hakim Adaylığı seçme sınavını kazanmasına rağmen, sınav hizmetleri bölümünde görev yapan memur D, A’nın başarısız olduğunu Adalet Bakanlığına bildirmiştir. Haksızlığa uğradığını düşünen A, Ankara İdare Mahkemesinde bir iptal davası açarak sınav sonucunun iptalini istemiş ve yapılan bilirkişi incelemesinde A’nın 64 değil; 86 puan alması gerektiği ve bu hatanın memur D’nin kasıtlı davranışından kaynaklandığı saptanmıştır. Buna göre D aşağıdaki suçların hangisinden dolayı cezalandırılır?

Correct! Wrong!

11. Kalkınma Bankasının İzmir şubesinde birinci derecede imza yetkisine sahip olan ve hesaplarla ilgili tüm işlemleri yapma konusunda yetkisi bulunan şef konumundaki A, mudilerden birine ait hesaptan bir miktar para çekerek kendisine mal etmiştir. Buna göre A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

12. Belediye İmar Müdürü olan A, verilmesi mevzuata uygun olan yapı inşaat izni karşılığında yüklenici B’den para almıştır. Buna göre A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. Cumhuriyet Savcısı A, Ağrı’ya ataması yapılan Uzman Doktor B’ye kendisine bin dolar verirse atamasını iptal edip onu, İstanbul Vakıf Gureba hastanesinde göreve başlatacağı kanısını uyandırarak B’den yarar sağlamıştır. Buna göre A’nın işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

14. A, elindeki sopa ile kalp hastası olduğunu bilmediği B’nin başına öldürmek kastıyla vurmuş ve bu darbenin oluşturduğu stres ve eforun etkisiyle B’de var olan kalp hastalığı akut hale geçmiş ve darbenin de eklenmesiyle B ölmüştür. Buna göre A, aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

15. A, Karagümrük vergi dairesine giderek vezneye para yatırmak ister. Ancak öğle tatili nedeni ile veznedar V yerinden ayrılmıştır. Bunun üzerine A, parayı önceden tanıdığı vergi dairesi memurlarından B’ye vezne açılınca yatırması ricası ile bırakarak vergi dairesinden ayrılır. B parayı yatırmaz, kumarda harcar. Buna göre B’nin eylemi aşağıdaki suçlardan hangisine uyar?

Correct! Wrong!

16. A, aslında suçlu olmadığı halde, B’yi suçlu sanarak kasten öldürme suçunu işlediği iddiasıyla adli makamlara ihbar etmiştir. A’nın eylemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

17. Tacir A, vergi borcunu yatırması için bir miktar parayı yanında çalıştırdığı B’ye verir. Ancak B, vergi memuru M ile anlaşarak borcu ödemek yerine bu para ile ortak bir yatırım yaparlar. M söz konusu verginin ödendiği konusunda A’yı ikna etmek için gerçeğe aykırı bir makbuz düzenler ve bu makbuzu B, A’ya verir. Olayda aşağıdaki suçlardan hangileri oluşmuştur?

Correct! Wrong!

18. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. A, kabanını temizlenmesi için kuru temizlemeye vermiştir. Kuru temizlemeci K, kabanın cebinde bulduğu saati almıştır. K, aşağıdaki suçlardan hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki eylemlerden hangisi haberleşmenin engellenmesi suçunu oluşturmaz?

Correct! Wrong!

Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 9
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler


Dersin Amacı: 

Ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.

Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011

Yardımcı kaynaklar: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe/Başbüyük/Meraklı; Pratik
Çalışma Kitabı III; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011

Tezcan/Erdem/Önok; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2010

Dersin İçeriği: 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı göz önünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir  bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.