Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 10

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Testi

 

0%

1. A, B’ye evlenme teklif etmiş, ancak askerliğini yapmadığı için teklifi reddedilmiştir. Evlenmek için askere giden A, kısa bir süre sonra B’nin C ile nişanlandığını duyunca çılgına dönmüş, izinli olduğu bir gün herkese açık bir parkta B’ye organ sokmak sureti ile cinsel saldırıda bulunmuştur. A’nın eylemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

2. Basit cinsel saldırı suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. A, B’yi öldürmek kastıyla ateş eder ve onu bacağından yaralar. B bir süre sonra ölür. Yapılan araştırmada B’nin hemofili hastası olduğu ve bunu kimseye söylemediği anlaşılır. A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. A, kendisine iftira edip suçsuz yere cezaevinde kalmasına neden olan B’nin kalbine nişan alarak ateş eder. B’nin eğilmesi üzerine mermi B’nin omzuna isabet eder. C, arabasıyla B’yi hastaneye götürürken virajı alamayıp uçuruma düşer ve arabanın alev alması sonucu B ve C ölür. A, aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Reklam

6. A kardeşi B işe gidinde kendi odasından çıkıp gizlice onun odasına girer. B’nin dolabındaki paltonun cebinden kasanın anahtarlarını alır ve onu açarak bir miktar para alır. A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Nitelikli cinsel saldırı suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

8. Posta memuru P, Posta Yasasına aykırı olarak B’nin içine para konduğu zarfı açıp içindeki parayı almıştır. P aşağıdaki suçlardan hangilerinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

9. A, husumet duyduğu kardeşi B’yi öldürmek için gizlice onun evine girer ve güneş battıktan suç saat sonra B sanarak babası M’yi öldürür. A, aşağıdakilerden hangisinden cezalandırılır?

Correct! Wrong!

10. A, ÖSYM tarafından yapılan Adli Yargı Hakim Adaylığı seçme sınavını kazanmasına rağmen, sınav hizmetleri bölümünde görev yapan memur D, A’nın başarısız olduğunu Adalet Bakanlığına bildirmiştir. Haksızlığa uğradığını düşünen A, Ankara İdare Mahkemesinde bir iptal davası açarak sınav sonucunun iptalini istemiş ve yapılan bilirkişi incelemesinde A’nın 64 değil; 86 puan alması gerektiği ve bu hatanın memur D’nin kasıtlı davranışından kaynaklandığı saptanmıştır. Buna göre D aşağıdaki suçların hangisinden dolayı cezalandırılır?

Correct! Wrong!

Reklam

11. Kalkınma Bankasının İzmir şubesinde birinci derecede imza yetkisine sahip olan ve hesaplarla ilgili tüm işlemleri yapma konusunda yetkisi bulunan şef konumundaki A, mudilerden birine ait hesaptan bir miktar para çekerek kendisine mal etmiştir. Buna göre A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

12. F, yaralamak kastıyla H’ye ateş etmiş ve onu kolundan yaralamıştır. Hastaneye kaldırılan H’nin yarası sağlıksız koşullar altında mikrop kapmış ve H, enfeksiyon nedeni ile ölmüştür. F, aşağıdaki suçların hangisinden cezalandırılır?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız yararlanma suçunun maddi konularından biridir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da düzenlenen “Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar” arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

15. A kendisi hakkında kamu davası açan Cumhuriyet Savcısı S’yi öldürmek üzere gizlice S’nin işyerindeki odasına girer ve yanlışlıkla S zannederek katibi öldürür. A, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

Correct! Wrong!

Reklam

16. A, yolda yürüyen B’nin yanına, arkadan arabayla yaklaşarak onun dalgın olduğu bir sırada omzundan çantasını çekerek almış ve hızla aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştır. Buna göre olayda aşağıdaki suçlardan hangisi oluşmuştur?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı TCK’ya gelen yeni suç tiplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

18. Yağma suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

19. A, inşaatı biten ve gerekli koşulları yerine getirdiği binaya iskan ruhsatı veren belediye yetkilisi B’ye, daha sonra bu nedenle oldukça pahalı bir saat ve cep telefonu hediye etmiştir. B aşağıdaki suçlardan hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

20. Trabzon’dan İstanbul’a taşının F, bir kısım eşyalarını ve bu arada nüfus cüzdanını da Trabzon’da unutmuştur. Bu arada askerlik yoklaması gelen F, yoklamasını sahte nüfus cüzdanı kullanarak yaptırmıştır. F, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

Correct! Wrong!

Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 10
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler


Dersin Amacı: 

Ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.

Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011

Yardımcı kaynaklar: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe/Başbüyük/Meraklı; Pratik
Çalışma Kitabı III; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011

Tezcan/Erdem/Önok; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2010

Dersin İçeriği: 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı göz önünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir  bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.