Roma Hukuk Pratik Soru ve Cevapları

OLAY:

Julius nişanlısı Julia’ya hediye etmek üzere Casius’tan bir elbise beğenir fakat elbise üzerinde gereken tadilatların yapılması için beklemeye zamanı olmadığından elbiseyi bir hafta sonra alacağını söyleyerek Casius’a bir yüzük bırakır. OLAY SORULARI :
1.  Julius ve Casius arasında hukuki işlem nedir? Özellikleri nelerdir?
2.  Julius ve Casius’un borçlsrı nelerdir?
3 .Elbisenin bir hafta sonra alınacak olması ne ifade eder?
4.  Elbise nasıl bir maldır? Akit bakımından nasıl bir borç teşkil eder?
5.  Julius’un bıraktığı yüzük kimde kalır? Ne ifade eder? Julius elbiseye karşılık yüzüğü vermiş olsaydı cevabınız değişir miydi?
6.  Bir hafta sonra Julius elbiseyi almaya gelmediğinde Casius ne yapabilir?
7.  Bir hafta sonra elbise için gelen Julius Casius’un elbiseyi başkasına sattığını öğrenirse ne yapabilir?
8.  Cassius’un aldığı kumaşlar için ödeme günü geldiğinde ve nakit parası bulunmadığından elbiseyi üçte bir fiyatına satmış olması halinde nasıl bir durum oluşmuştur? Cassius’un daha sonra bu konuda yapabileceği bir şey var mıdır?
9.  Julia elbiseyi bir süre kullandıktan sonra bir düğünde giymesi için komşusu Aurelia’ya verecek olursa burada nasıl bir işlem yapılmış olur? Tarafların borçları nelerdir? Aurelia elbiseyi düğünden sonra arkadaşının verdiği bir partide de giyecek olursa giyecek olursa nasıl bir durum oluşur?
10.         Julia’nın elbiseyi Aurelia’ya olan borcuna teminat teşkil etsin iye vermiş olması halinde aralarında nasıl bir ilişki olabilir?
11.         Aurelia teminatı alırken Julia ile borcunu vadeye kadar ödeyemezse elbisenin kendisine ait olacağına dair anlaşmasını nasıl değerlendirirsiniz?
12.         Julius ile kavga eden Julia ona dair her şeyi elden çıkarmaya karar verir ve teminat teşkil etmesi için önceden Aurelia’ya verdiği elbiseyi Aurelia’nın da almak istemesi üzerine satarsa devir işlemini nasıl yapmalıdır?
13.         Julia’dan satın aldığı yeni elbisenin çalınmasından bir ay sonra elbiseyi Drusella’nın üzerinde gören ve çok sinirlenen Aurelia bunu bir arkadaşına anlatırken olayı duyan Falco elbiseyi Drusella’dan gizlice alarak Aurelia’ya vermek ister. Drusella bunu fark ederek praetor’dan elbisenin kendisine verilmesini isteyebilir mi? Bu durum karşısında elbisenin zilyedi olduğunu ileri süren Falco praetor’dan koruma isteyebilir mi? Aurelia’nın yapabileceği bir şey var mıdır?
ÇÖZÜMLER :
1-2 . Julius ve Casius arasında hukuki işlem nedir? Özellikleri nelerdir?
Julius ve Cassius arasında bir satış işlemi vardır. Satım sözleşmesi tarafların birbirlerine uygun iradelerini açıkladıkları anda kurulmuş olur. Satım sözleşmesi tam iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Julius malın bedelini(semen) verme, Cassius’ta malı teslim etme borcu altındadır (rahat zilyetliği sağlamalıdır).
3 .Elbisenin bir hafta sonra alınacak olması ne ifade eder?
Elbisenin 1 hafta sonra alınacak olması sözleşmenin türünü değiştirmez. 1 hafta (gerçekleşmesi kesin) sonra dediği için vade söz konusudur. Vade dolmadan karşılıklı borçların ifası istenemeyecektir.
4.  Elbise nasıl bir maldır? Akit bakımından nasıl bir borç teşkil eder?
Elbise taşınır bir maldır. Buradaki akit bakımından parça borcu teşkil etmektedir. Çünkü taraflar belli bir elbise üzerinde anlaşmışlardır. Alıcı sadece o elbiseyi almak istemektedir.
5.  Julius’un bıraktığı yüzük kimde kalır? Ne ifade eder? Julius elbiseye karşılık yüzüğü vermiş olsaydı cevabınız değişir miydi?
Julius’un bıraktığı yüzük borcun ifa zamanına kadar Cassius’ta kalır. Yüzüğün Cassius’a verilmesi işlemi kapora niteliğindedir. Yüzük elbiseye karşılık verilmiş olsaydı trampa sözleşmesi kurulmuş olacaktı (mala karşı mal).
6.  Bir hafta sonra Julius elbiseyi almaya gelmediğinde Casius ne yapabilir?
Bir hafta sonra Julius elbiseyi almaya gelmezse yüzük Cassius’ta kalacaktır.
7.  Bir hafta sonra elbise için gelen Julius Casius’un elbiseyi başkasına sattığını öğrenirse ne yapabilir?
Alım satım akdinden doğan hukuk davası açarak elbisenin bedelinin iki katını talep edebilir.
———————————————————————————————————————–*
8.  Cassius’un aldığı kumaşlar için ödeme günü geldiğinde ve nakit parası bulunmadığından elbiseyi üçte bir fiyatına satmış olması halinde nasıl bir durum oluşmuştur? Cassius’un daha sonra bu konuda yapabileceği bir şey var mıdır?
Böyle bir durumda fahiş gabin(aşırı aldanma) denilen olay karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı Cassius işlemin iptalini talep edebilir.
9.  Julia elbiseyi bir süre kullandıktan sonra bir düğünde giymesi için komşusu Aurelia’ya verecek olursa burada nasıl bir işlem yapılmış olur? Tarafların borçları nelerdir? Aurelia elbiseyi düğünden sonra arkadaşının verdiği bir partide de giyecek olursa giyecek olursa nasıl bir durum oluşur?
Aurelia’ya bir düğünde kullanması için vermesi ödünçtür bununda roma hukukundaki karşılığı ariyret sözleşmesidir.Julia elbiseyi Aurelia’ya teslim ederek Aurelia’nın detentor olmasını sağlar, Aureli malı elinde bulundurarak detentor olur;zilyetlik geçmez. Aurelia malı amacına uygun olarak kullandıktan sonra süresi içinde aynen teslim etme borcu altındadır.Arkadaşının partisinde de giyerse amaç dışı kullanmış ve sözleşmeye aykırı davranmış olacağından burada kullanma hırsızlığı(furtum usus) sö konusu olacaktır.
10.         Julia’nın elbiseyi Aurelia’ya olan borcuna teminat teşkil etsin iye vermiş olması halinde aralarında nasıl bir ilişki olabilir?
Aralarında rehin akdi kurulmuş olurdu.
12.         Julius ile kavga eden Julia ona dair her şeyi elden çıkarmaya karar verir ve teminat teşkil etmesi için önceden Aurelia’ya verdiği elbiseyi Aurelia’nın da almak istemesi üzerine satarsa devir işlemini nasıl yapmalıdır?
Devir işlemini kısa elden teslim denilen yolla yapabilirdi.
13.         Julia’dan satın aldığı yeni elbisenin çalınmasından bir ay sonra elbiseyi Drusella’nın üzerinde gören ve çok sinirlenen Aurelia bunu bir arkadaşına anlatırken olayı duyan Falco elbiseyi Drusella’dan gizlice alarak Aurelia’ya vermek ister. Drusella bunu fark ederek praetor’dan elbisenin kendisine verilmesini isteyebilir mi? Bu durum karşısında elbisenin zilyedi olduğunu ileri süren Falco praetor’dan koruma isteyebilir mi? Aurelia’nın yapabileceği bir şey var mıdır?
Falko ilk bakışta iyiniyetli biri gibi davranarak elbiseyi gerçek sahibi Julia’ya teslim etmek istemiştir;ama Drusella gizlice alması hırsızlık(furtum) olayını karşımıza çıkaracaktır