Miras Hukuku Test Soruları 1

Miras Hukuku Test Soruları 1. Bölüm

Konular:

Mirastan çıkarma, vasiyetname, mirastan feragat, atanmış mirasçılık, iradi mirasçı vd.

0%

M, 11.11.2011 tarihinde ölmüş, geride babası B, erkek kardeşi K, eşi E ile evlat edindiği ancak kendisinden önce ölen C’nin eşi D ve kızı F kalmıştır. M’nin mirasçılar ve miras payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Miras hukukunda “mirasın ölüm ile başlıca bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden ve bütün olarak geçmesi” ni ifade eden külli halefiyet ilkesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

I-Aile Mahkemesi II-Asliye Hukuk Mahkemesi III-Noterlik IV-Nüfus müdürlüğü Yukarıdaki mercilerden hangileri, başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verebilir?

Correct! Wrong!

M, 2014 yılında ölmüş ve geride annesi A, babaannesi B, erkek kardeşi C, kendisinden önce ölmüş olan erkek kardeşinin kızı D, yine kendisinden önce ölmüş olan eşinin annesi E ile M’nin evlilik dışı ilişkisi olan F’den olan ve sağlığında tanıma beyanında bulunduğu ancak hiç görmediği kızı G yaşamaktadır. M öldüğünde terekesinde 100.000 TL değerinde taşınır ve taşınmaz malı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

M ölmüş geride oğlu A, kızı B, eşi E ile kız kardeşi K kalmıştır. M ölmeden kısa süre önce 100.000 TL değerindeki arsasını doğum gününde kızı B’ye hediye etmiştir. M’nin kısa bir süre önce kuzeni N’ye de serbestçe dönme hakkını saklı tutarak 50000 TL değerindeki bahçesini verdiği, ölmeden 6 ay önce en yakın arkadaşı ve iş ortağı İ’ye doğum gününde 10.000 TL değerinde bir saat hediye ettiği, 3 yıl öncede en sevdiği komşusu Ş’nin dükkanının açılışında 1000 TL tutarı ikram masraflarını üstlendiği bilinmektedir. M’nin ölüm tarihinde terekesinde 100.000 TL değerinde malvarlığı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ölüme bağlı tasarruflarda ehliyetsizlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki nedenlerden hangisinde ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ölüme bağlı tasarruflardan hangisi yalnızca miras sözleşmesi ile yapılabilir?

Correct! Wrong!

M, ölmeden 5 yıl önce sağlığı yerinde iken yaptığı bir vasiyetname ile malvarlığının 1/3’ünü, kardeş gibi büyüdükleri annesinin evlatlığı olan E’ye verilmesini istediğini beyan etmiştir. Ancak, M’nin ölümünden 1 ay önce ise kaldığı bakım evindeki çok sevdiği oda arkadaşı olan K ile malvarlığının tamamı için bir miras sözleşmesi yaptığı ortaya çıkmıştır. Öldüğünde erkek kardeşi A ile kendisinden önce ölmüş kız kardeşinin oğlu B yaşayan M’nin, ölümünden 3 ay önce bakım evine yatırıldığında tam teşekküllü bir hastaneden alınmış bir raporla akıl sağlığının kısmen bile yerinde olmadığını ileri sürülmektedir. Buna göre olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Mirasçılıktan çıkarma ile yoksunluğun karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!