Hukuk Fakültesini Kazanmak Zor Mu?

Hukuk fakültesini kazanmak isteyenler ekstra bir çalışmaya gerek kalmadan üniversite eğitimi alma ayrıcalığı yaşayabilmektedir. Hukuk fakültesini kazanmak isteyen öğrenciler normal bir öğrencinin üstünde çalışmalıdır.

Özel üniversitelerin hukuk programlarında okuyacak öğrencilerin çok çalışmasına gerek yoktur. Ancak Galatasaray Hukuk Fakültesi’ni kazanmak isteyen öğrencilerin mutlaka derece yapması gerekmekte ve gerçekten iyi çalışması gerekmektedir.

Hukuk fakültesini kazanmak isteyen öğrenciler YGS sınavında çok fazla zorlanmamaktadır. Ancak hukuk bölümünü kazanmak isteyen öğrencilerin LYS sınavında Mat2 kısmına ağırlık vermesi gerekmektedir.

Hukuk Her Yerde Hukuk Mudur?

Son zamanlarda hukuk fakültelerinin sayısı bir hayli artış göstermiştir. Ancak hukuk fakültelerinin ismi yerine hocalarını incelemek oldukça önemlidir. Diploma bazında bakıldığında bütün hukuk fakülteleri eşit olmakla birlikte nitelik bakımından hukuk fakülteleribirbirinden ayrılmaktadır.

Birikimli, kendini ifade edebilen ve kaliteli bir hukuk öğrencisi olabilmek için tercih edilen üniversitenin hukuk fakültelerinin iyice araştırılması gerekmektedir.

Hukuk Okumak Zor Mu?

Hukukfakültesinde okumak diğer fakültelere okumaya oranla daha zordur. Ancak tarih, politika ve filozofik sevenler ve meraklı olanlar hukuk bölümünü severek okuyabilmektedir.

Hukuk kitapları hem daha ağır hem de sözel ağırlıklı kitaplardır.  Ancak  düzenli bir çalışma sayesinde hukuk bölümünden rahatlıkla mezun olabilirsiniz.

Kanunları Ezberliyor Musunuz?

Hukuk fakültesinde okuyan kişilerin sık sık  karşı karşıya kaldığı durumların başında kanunları ezberleyip ezberlemedikleri yer almaktadır.

Ancak hukuk fakültesinde çok fazla kanunla karşı karşıya kalındığı için ezberlemek mümkün değildir. Ezberleseniz bile unutacağınızdan dolayı hukuk bölümünde ezber yapılamamaktadır.

Hukuk Fakültelerinde Devam Zorunluluğu Var Mı?

Hukuk dersleri genel olarak amfilerde verilmektedir. Bu nedenle yoklama almak pek mümkün değildir. Kalabalık sınıflarda işlenen hukuk dersleri için pek çok üniversite devam zorunluluğu aramamaktadır.

Hukuk dersleri zor ve takip edilmesi gereken dersler olduğu için öğrencilerin devam etme zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır Bu sebeple hukuk fakültelerinde öğrencilere devam zorunluluğu getirmek anlamsızdır.

Marmara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerin hukuk fakültelerinde devam zorunluluğu aranmamaktadır.

Hukuk Kaç Sene?

Hukuk fakülteleri dört senelik bir eğitim vermektedir. Genellikle hazırlık eğitimi verilmeyen üniversitelerde hukuk eğitimi 4 yıl olmakla birlikte günümüzde pek çok fakültede hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Üniversitelerin hukuk fakültesini seçmeden önce hazırlık eğitimi olup olmadığını araştırmanız eğitim sürenizi belirleyeceğinden üniversitelerle iletişime geçerek bilgi edinmelisiniz.

Hukuk Fakültesini Bitirince?

Hukuk fakültesini bitiren kişiler öncelikle hangi alana yönelmeleri gerektiğine karar vermelidir.  Hakim veya savcı olmak isteyenler sınavlara girebilmek için hazırlanmalıdır. Okul dönemlerinden itibaren hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlanmak başarıyı beraberinde getirecektir.

ÖzellikleAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesimezunları okul döneminden itibaren sınavlara hazırlandığı için genel olarak başarı yüzdesi oldukça yüksektir.  Hukuk fakültesi mezunlarının büyük bir kısmı avukatlık mesleğini seçmektedir. Avukatlık mesleğini seçenler öncelikle avukatlık stajını başlatması gerekmektedir.

Hukuk fakültesi mezunlarıhakimlik ve savcılık ile avukatlık mesleğinin yanı sıra kaymakamlık ve müfettişlik sınavlarına girme şansına da sahiptir. Sınavda başarılı olan hukuk fakültesi adayları  sözlü sınavı başarı ile tamamladığında müfettiş veya kaymakam olarak görev yapabilmektedir.

Peki Ya Özel Üniversiteler?

Devlet üniversitelerinin hukuk fakültesi özel üniversitelere göre oldukça niteliklidir. Hem derslere giren hocalar hem de öğrencilerin zorlanması açısından devlet üniversiteleri özel üniversitelere göre oldukça öndedir.

Özel üniversiteler düşük puanla hukuk fakültesi öğrencisi almaktadır. Ancak ilerleyen dönemlerde hakimlik, savcılık, müfettişlik veya kaymakamlık gibi sınavlara gireceksiniz devlet üniversitelerinin başarı oranı özel üniversitelere göre oldukça yüksektir.