Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 2

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test Soruları

Sözleşme

İfa

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5. Bir sözleşmenin konusunun kanuna, ahlaka, emredici hükümlere aykırı veya imkansız olmasının yaptırımı nedir?

6. Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık akçesi ile ilgili olarak yanlıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkını sona erdirmez?

8. Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkını sona erdirmez?

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13. Taraflardan birinin aralarında bir sözleşmenin kurulmuş olduğunu pekiştirmek amacı ile diğerine verdiği paraya ne denir?

14. Sözleşmenin yapıldığı sorada bir tarafın diğerine verdiği ve veren tarafa onu diğer tarafa bırakarak dilediği zaman sözleşmeden dönme hakkı sağlayan bir miktar paraya ne denir?

15. Borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmmesi halinde borçlu tarafıdan alacaklıya ödenmesi önceden kararlaştırılmış olan edime ne denir?

Bir önceki yazımız olan Vergi Hukuku Test Soruları 2 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap