Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 3

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 3

Adli ve İdari Hakimlik ve KPSS Sınavlarında çıkmış sorular

1. Ticari davalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki davalardan hangisi özel kanunlar uyarınca ticari dava sayılan davalardan değildir?

Correct! Wrong!

3. Ticari işlerde zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. Ticari işletme ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. Teselsül karinesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Tek bir ticari işletmesi olup da işletmesini devreden tacir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Ticari işletmenin devri halinde devrin ticaret unvanına etkisi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

8. Ticari işletmenin devri halinde devreden tacir, işletmenin devrinden evvel doğan ve devir esnasında muaccel olan borçlardan aşağıda yer alan hangi süre ile sorumlu olmaya devam eder?

Correct! Wrong!

9. Ticari işletmenin devri işleminin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin rehninin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

12. Ticaret hukukunun düzenlenmesinde esas alınan sistemlerden hangisinde tacir ve ticari iş kavramları bir arada ele alınmıştır?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmede bir arada bulunması gereken unsurlar ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

14. Ticari işletmenin yapısında yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi gayri-maddi nitelikte değildir?

Correct! Wrong!

15. Bir ticari işletmenin merkezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

16. Şubenin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

17. Şubelerin ticaret hukuku bakımından önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

18. Şubenin işlemlerinden kaynaklanan iflas davasında yetkili mahkeme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme olarak nitelendirilemez?

Correct! Wrong!

20. Ticaret sicili ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: