Kategori: Seçmeli Dersler

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 3

ADALET DİVANI                                                 Genel olarak: birliği oluşturan antlaşmalarda belirlenen hedeflere ulaşılması için öngörüle politikalara,hem birlik organları hem de ab üyesi devletler harfiyen uymak zorundadır.bu uymanın etkinliğini …

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 2

AB KONSEYİ             Avrupa Konseyi   Kavramın Ortaya çıkışı: Paris Zirvesi Sonuç Bildirisi’ne dayanmaktadır kavramın kaynağı.                                      Yasal zemin: Görevler:  AB Konseyi, avrupa birliğinin kalkınması için gerekli güdülenmeleri …

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 1

AB’NİN KURUMSAL YAPISI Birliğin kurumları:     Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Konsey, Komisyon, AB Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay’dır. Her kurum,antlaşmalarla öngürülen,amaçlara ve usullere uygun olarak,kendisine verilen yetkilerin sınırları içerisinde …