Aylar: Mart 2018

İhale Hukuku

  İhale hukuku kapsamında yer alan her şey, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabiidir.  Bu kanunun tasarlanışındaki amaç kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları, yapacakları ihalelerde uygulanması gereken ilke, kural …