Aylar: Mayıs 2017

8. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANLARI

Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin  İlkeler. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler. Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler. 8.1. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından …

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Ceza Hukukunun Kaynaklarının özellikleri: 1.Yazılılık 2. Kanunilik 3.Belirlilik 6.1. Asli Kaynaklar a)  Anayasa: Suç ve ceza bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtladığından anayasa ile ceza hukuku arasında yakın ilişki vardır. …

AİLE TOPLULUĞU – YARDIM NAFAKASI

AİLE TOPLULUĞU – YARDIM NAFAKASI I.                   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ VE ALACAKLISI) MK m. 364/1’e göre, nafaka yükümlüsü olanlar, üstsoy ve altsoy kan hısımları ile kardeşlerdir. Üstsoy ve Altsoy hısımlar, …

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ I.                   SOYBAĞININN VELAYET HAKKINA BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLERİ 1.       Soyadı Çocuk ile ana ve babası  arsında soybağı kurulduğunda , ana ve baba evli ise, çocuk ailenin soyadını alacaktır. Ancak, …

Soy Bağının Kurulması

HISIMLIK – SOYBAĞININ KURULMASI Soybağı, bir kişinin ana ve babası arasındaki bağı ifade eder. Medeni kanunumuzun soybağına ilişkin düzenlemesi dikkate alındığında, soybağının kurulmasında ya çocuk ile ana ve babasu …

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ I.                   MAL REJİMİ TÜRLERİ 1.       Yasal Mal Rejimi – Sözleşmesel Mal Rejimi Yasal mal rejimi, eşlerin aralarında akdettikleri bir mal rejimi sözleşmesiyle kanunda öngörülen mal rejimlerinden birini …

Evlilik Birliğinin Korunması

EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI I. MK 195’E DAYALI GENEL KORUMA MK 195: ‘’Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı …