Aylar: Mart 2017

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Fikri ve sınai haklar hukuku gayri maddi haklar üzerindeki haklar ile ilgilenir. İçinde bulunduğumuz çağda üretimin kendisinden çok üretim teknolojisi önem taşımaktadır. Bu teknoloji, patent …

Uluslararası Hukuk Ders Notları

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BM AMAÇLARI:      UA Barış ve güvenliği sağlamak                                     UA Dostça ilişkiler geliştirmek                                     Ua işbirliği sağlamak                                     UA sorunların çözüm …

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 4

AB HUKUNUN ÖZELLİKLERİ                           Birlik Hukuku ve Uluslararası Hukuk: AB Hukunu orataya çıkaran bu antlaşmaların diğer ua antlaşmalardan farkı 1- egemenlikten kaynaklanan hakları kendi rızalarıyla ile devrederek …

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 3

ADALET DİVANI                                                 Genel olarak: birliği oluşturan antlaşmalarda belirlenen hedeflere ulaşılması için öngörüle politikalara,hem birlik organları hem de ab üyesi devletler harfiyen uymak zorundadır.bu uymanın etkinliğini …

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 2

AB KONSEYİ             Avrupa Konseyi   Kavramın Ortaya çıkışı: Paris Zirvesi Sonuç Bildirisi’ne dayanmaktadır kavramın kaynağı.                                      Yasal zemin: Görevler:  AB Konseyi, avrupa birliğinin kalkınması için gerekli güdülenmeleri …

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları 1

AB’NİN KURUMSAL YAPISI Birliğin kurumları:     Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Konsey, Komisyon, AB Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay’dır. Her kurum,antlaşmalarla öngürülen,amaçlara ve usullere uygun olarak,kendisine verilen yetkilerin sınırları içerisinde …

Medeni Usul Hukuku Ders Notları 2

YARGILAMANIN İADESİ Kesin hükme bağlanmış olan bir davaya yeniden bakılamayacağına ilişkin  kuralın en önemli istisnası yargılamanın iadesidir. Yargılamanın iadesi bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından  dolayı maddi anlamda kesin …

Medeni Usul Hukuku Ders Notları 1

KANUN YOLLARI:  Yanlış olan kararların tekrar incelenmesini ve değiştirilmesini sağlanır. Kararın kanun yollarından geçmesinden sonra veya bu kanun yollarına başvurma sürelerinin geçirilmesi ile karar kesinleşir; artık onun aleyhine normal …